Symptom på spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kännetecknas av en tryckande och molande värk. Den kommer ofta smygandes, blir starkare och avtar med tiden.


spänningshuvudvärkSpänningshuvudvärk kan kännas som om du har en trång mössa på dig eller ett band som är knutet runt pannan/hjässan. Det kan också kännas tryckande ovanifrån eller sitta i tinningar, käkar och nacke.

Spänningshuvudvärk kan vara i allt från några timmar till dagar.

Kronisk eller episodisk spänningshuvudvärk

Det finns två olika typer av spänningshuvudvärk; kronisk spänningshuvudvärk eller episodisk spänningshuvudvärk. Symptomen är dock lika för de olika typerna, det är varaktigheten som skiljer.

Episodisk spänningshuvudvärk kan variera väldigt mycket i längd men är aldrig mer än 15 dagar per månad.

Kronisk spänningshuvudvärk är den typ som ger spänningshuvudvärk i mer än 15 dagar per månad under ett halvår eller längre.

Andra symptom på kronisk huvudvärk är att du kan få ömma punkter i nacken, hårbotten och ibland även i käkmusklerna.

Trötthet, yrsel, koncentrationssvårigheter, öronsus och minnesproblem kan också uppstå.

Om du känner illamående

Om du har så ont i huvudet att du mår illa så lider du förmodligen av migrän.

Andra symptom på migrän är att huvudvärken är väldigt kraftig, att den kan ge synstörningar, att du blir känslig för ljus och ljud samt att du kan känna av att attacken snart kommer att komma.

Läs mer om skillnaderna mellan migrän och spänningshuvudvärk.